Françayzinq

FRANÇAYZİNQ TƏKLİFİ

 1. Potensial Partnyora – Françayziyə müraciət

Bizimlə əməkdaşlıq etmək üçün maraq göstərdiyiniz üçün Sizə təşəkkür edirik.

Sizə yüksək gəlirli bir biznes modeli olan “VİONA” mebel brendi altında mağaza açaraq VİONA ailəsinin bir üzvü olmağa dəvət edirik. Bu mağaza orta gəlirli kütləvi istehlakçıya istiqamətlənmiş ev mebeli məhsullarının satışını həyata keçirir. Aydın konsepsiyaya malik, sabit satış göstəriciləri nümayiş etdirən, Rusiya və Türkiyə istehsalı məhsullarını təqdim edən, həm müştərilər, həm də son istehlakçılar tərəfindən tələbatı yüksək olan bu brend üzrə françayzinq almağın Sizin üçün uğurlu bir seçim olduğuna və gələcək əməkdaşlıq münasibətlərinin təməli olacağına inanırıq.

Ümumiyyətlə, bizim üçün Françayzinq bir strateji inkişaf istiqamətidir. Bizim işləyib hazırladığımız sistem tam aydın və dəqiq fəaliyyət mexanizminə əsaslanmışdır. Biznes sahəsində təcrübəli və kompetent bir insan kimi işgüzar fəaliyyətinizi daha bir üst pilləyə qaldırmaqla Sizə daha böyük imkanlar – böyük şəbəkəyə xas üstünlüklər təklif edirik.

“VİONA” mağazalar şəbəkəsinə xoş gəlmisiniz!

2. Françayzinqin mahiyyəti nədir: Françayzinq sxemi

Burada bir neçə yerdə Françayzinq terminindən, Françayzer və Françayzi sözlərindən istifadə edilir. Anlaşmazlığa yol verməmək üçün bu terminlərin qısa izahını vermək istərdik. Belə ki, Françayzinq dedikdə şirkətlərin francayzer tərəfindən öz əmtəə və (və ya) xidmətlərini satma hüqüqunu Francayziyə verərək qarşılıqlı mənfəət qazanmaq məqsədi ilə uzunmüddətli əməkdaşlıq forması başa düşülür. Burada Francayzer – konkret əmtəə, brendə malik olan, Françayzi isə bu brenddən istifadə edən tərəfdir. Hal-hazırda, Françayzer – VİONA şirkəti, Françayzi qismində isə potensial Partnyor – Siz çıxış edirsiniz.

Ev mebelinin təchizatı yalnız və yalnız Françayzer tərəfindən həyata keçirilir və mağaza ərazisinin 100%-də sərgilənir. Həmçinin, Françayzi Françayzer tərəfindən ona təqdim edilmiş Sərgiləmə standartlarına, Mağaza standartlarına riayət etməlidir. Françayzerin çeşid və marketinq siyasətini dəstəkləməlidir.

3. Potensial Partnyora (françayziyə) qoyulan tələblər

Mağazanın yeriİnsanların sıx yaşadığı, kütləvi gediş-gəliş olan prospekt və küçələr, ticarət obyektlərinin sıx olduğu sahələr, eyni zamanda insanların mebel almaq üçün müraciət etdiyi, xüsusən rəqib şirkətlərin satış mərkəzlərinin yerləşdiyi məkanlar ön plana çıxarılmalıdır.
Mağazanın sahəsiMağazanın sahəsi 500 m²-dan az olmamalıdır; Mağazanın önü avtomobil saxlamaq üçün uyğun olmalıdır; Mağazanın əlavə anbarının olmağı üstünlükdür; Mağazada işçilər üçün mətbəx kimi istifadə oluna biləcək 10-12 m²-lıq otaq və sanitar qovşaq olmalıdır; Mağazada İnternetə çıxış olmalıdır. Mağazanın vitirn şüşələri böyük olmalıdır.
Mağazanın təmiriMağaza françayzer tərəfindən verilmiş Mağaza standartlarına müvafiq olaraq təmir edilməlidir. Mağazanın təmirinə qoyulan tələblər də həmçinin çox məsrəfli və sərt deyil.
POSM və uniformaMağaza daxili və xaricində istifadə edilən bütün reklam materialları Françayzerin tələblərinə müvafiq olmalıdır. POSM-lərin bir qismi Françayzer tərəfindən təmin edilir. Qiymət dayaqları, mağazada işləyən satış məsləhətçilərinin uniforması Françayzi tərəfindən təmin edilir
HesabatçılıqFrançayzi aylıq əsasda Françayzerə hesabat təqdim etmək öhdəliyini daşıyır.
TəcrübəÜmumiyyətlə biznes təcrübəsinin olması. Mebel sahəsində iş təcrübəsinin olması üstünlükdür.

4. Şirkətin dəstəyi
İlkin mərhələdə göstərilən dəstək:

 1. Mağaza layihəsinin işlənib hazırlanmasında dəstək olur:
 2. Biznes planın hazırlanmasında köməklik göstərir;
 3. Mağaza sahəsinin planlaşdırılmasında köməklik göstərir;
 4. Mağaza üçün optimal çeşidlərin müəyyənləşdirilməsində və individual sərgiləmə sxeminin hazırlanmasında köməklik göstərir (vahid sərgiləmə standartından kənarlaşmamaq şərti ilə);
 5. Korporotiv üslub çərçivəsində indoor konstruksiyaların, POSM-lərin dizaynının hazırlanmasında köməklik göstərir.
 •  Maliyyə dəstəyi göstərir:
 • Françayzinq mağazasının reklam lövhəsinin sifarişi və vurulması
 • Ödənişlər üzrə güzəşt müddətinin verilməsi;
 • Məhsulun kreditləşməsi prosesində iştirak;
 • Personalın təliminə dəstək göstərir:
 • Mağaza açılmazdan əvvəl və açıldıqdan sonra françayzinq mağazasının bütün personalının staj keçməsində dəstək göstərir;
 • Müvafiq əlaqəli təlimlər keçirir;
 • Mağaza personalının geyimini təmin edir (ödəniş müqabilində);

Cari fəaliyyətdə göstərilən dəstək:

 1. Reklam dəstəyi
 2. Merçendayzinq dəstəyi
 3. Müştəri xidməti, rəsmi zəmanət, satışdan sonrakı xidmət
 4. Faizsiz kreditləşmə imkanı